Mapa rizik pozemků celé ČR

iParcely.cz

Jediný portál, kde zjistíte možná rizika pozemků snadno a rychle. Zjistěte kolik rizik může mít váš pozemek. Vygenerujte si report a mějte kontrolu nad svou životní investicí.

Co to umí?

Jaké rizika může skrývat váš pozemek?

Report rizik

Neleží váš pozemek v památkové zoně, záplavové oblasti nebo ochranném pásmu? Tohle a mnohem více může omezit nakládání s pozemkem.

Díky reportu rizik zjistíte potenciální komplikace na pár kliknutí. Můžete tak předejít neočekávaným problémům ještě před koupí, plánováním nebo realizací vašeho projektu.

Znečištění

Celkem 2 možná rizika

Znečištění znamená uvolnění škodlivých látek do přírodního prostředí. Může ovlivňovat zdraví osob, zvířat i rostlin. Identifikace rizik vychází z dostupných mapových podkladů a může mít větší nebo menší riziko pro nakládání s pozemkem a navazující lidské aktivity.

Ochranné pásma

Celkem 6 možných rizik

Ochranné pásmo je oblast v blízkosti chráněného objektu nebo území, které není přímo jeho součástí, ale vztahují se na něj aspekty specifické ochrany.
Identifikace rizik vychází z dostupných mapových podkladů a může mít větší nebo menší riziko pro nakládání s pozemkem a navazující lidské aktivity.

Přírodní rizika

Celkem 4 možná rizika

Přírodní rizika jsou výsledkem přírodních procesů, které mohou mít zdroj v atmosféře, vodstvu, na zemském povrchu, v zemské kůře nebo plášti. Identifikace rizik vychází z dostupných mapových podkladů a může mít větší nebo menší riziko pro nakládání s pozemkem a navazující lidské aktivity.

Environmentální zátěž

Celkem 3 možná rizika

Environmentální zátěž je výsledkem lidské činnosti, které mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu života nebo lidské aktivity. Identifikace rizik vychází z dostupných mapových podkladů a může mít větší nebo menší riziko pro nakládání s pozemkem a navazující lidské aktivity.

Legislativní rizika

Celkem 14 možných rizik

Zákonem stanovené omezení a regulace, které se váží k oblasti za účelem ochrany: přírody a krajiny, kulturního bohatství, vlastnických práv atp. Identifikace rizik vychází z dostupných mapových podkladů a může mít větší nebo menší riziko pro nakládání s pozemkem a navazující lidské aktivity.

Chcete koupit pozemek
ale nechcete koupit zajíce v pytli?

Analýzu pozemku s námi dokážete získat do 5 minut. Poďte to zkusit!

Ceník

zdarma

POČET RIZIK

Základní informace o pozemku

Počet potenciálních rizik na vybraném pozemku

Rozdělení a popis vybraných rizik

Omezení podle aktuální legislativy

Zvýhodněná cena reportů

Neomezený počet reportů

399 Kč

REPORT rizik pozemku

Základní informace o pozemku

Počet potenciálních rizik na vybraném pozemku

Rozdělení a popis vybraných rizik

Omezení podle aktuální legislativy

Zvýhodněná cena reportů

Neomezený počet reportů

699 Kč/m

3 reporty za měsíční poplatek

Základní informace o pozemku

Počet potenciálních rizik na vybraném pozemku

Rozdělení a popis vybraných rizik

Omezení podle aktuální legislativy

Zvýhodněná cena reportů

Neomezený počet reportů

Dohodneme se!

Základní informace o pozemku

Počet potenciálních rizik na vybraném pozemku

Rozdělení a popis vybraných rizik

Omezení podle aktuální legislativy

Zvýhodněná cena reportů

Neomezený počet reportů

<div>zdarma</div>

počet rizik

Zvýhodněná cena reportů
Počet potenciálních rizik na vybraném pozemku
Rozdělení a popis vybraných rizik
Viditelnost jednotlivých vrstev
Zvýhodněná cena reportů
Neomezený počet reportů
Viditelnost jednotlivých vrstev

Read more

399 Kč

report rizik pozemku

Zvýhodněná cena reportů
Počet potenciálních rizik na vybraném pozemku
Rozdělení a popis vybraných rizik
Viditelnost jednotlivých vrstev
Zvýhodněná cena reportů
Neomezený počet reportů
Viditelnost jednotlivých vrstev

Report rizik

699 Kč/m

3 reporty za měsíční poplatek

Zvýhodněná cena reportů
Počet potenciálních rizik na vybraném pozemku
Rozdělení a popis vybraných rizik
Viditelnost jednotlivých vrstev
Zvýhodněná cena reportů
Neomezený počet reportů
Viditelnost jednotlivých vrstev

Připravujeme

Dohodneme se!

test

Zvýhodněná cena reportů
Počet potenciálních rizik na vybraném pozemku
Rozdělení a popis vybraných rizik
Viditelnost jednotlivých vrstev
Zvýhodněná cena reportů
Neomezený počet reportů
Viditelnost jednotlivých vrstev

Napište nám

zdarma

Zvýhodněná cena reportů
Počet potenciálních rizik na vybraném pozemku
Rozdělení a popis vybraných rizik
Omezení podle aktuální legislativy
Zvýhodněná cena reportů
Neomezený počet reportů
Viditelnost jednotlivých vrstev

399 Kč

Zvýhodněná cena reportů
Počet potenciálních rizik na vybraném pozemku
Rozdělení a popis vybraných rizik
Omezení podle aktuální legislativy
Zvýhodněná cena reportů
Neomezený počet reportů
Viditelnost jednotlivých vrstev

699 Kč/m

Zvýhodněná cena reportů
Počet potenciálních rizik na vybraném pozemku
Rozdělení a popis vybraných rizik
Omezení podle aktuální legislativy
Zvýhodněná cena reportů
Neomezený počet reportů
Viditelnost jednotlivých vrstev

Dohodneme se!

Zvýhodněná cena reportů
Počet potenciálních rizik na vybraném pozemku
Rozdělení a popis vybraných rizik
Omezení podle aktuální legislativy
Zvýhodněná cena reportů
Neomezený počet reportů
Viditelnost jednotlivých vrstev

14/14

zobrazených krajů

78 871 km²

plocha pozemků celkem

22 287 337

počet zanalyzovaných pozemků

Napsali o nás

#student: soutěž podnikatelských nápadu s JIC

Cena podnikavosti studenta na VUT – Pojď podnikat!

Deník právo

Reference

Rizika pozemku do 5 minut.

Jediný portál, kde zjistíte možné rizika pozemků snadno a rychle. Zjistěte kolik rizik může mít váš pozemek. Vygenerujte si report a mějte kontrolu nad svou životní investicí.

iParcely.cz

Kontakt

​iParcely.cz s.r.o.

Nové Sady 988/2

Brno 602 00

info@iparcely.cz