PŘIPRAVUJEME: Jak funguje územní plán? 

Jaké informace naleznete v územním plánu? Jak probíhá změna územního plánu?