Na co si dát pozor při koupi pozemku?

Chcete si koupit pozemek a nechcete udělat nějakou zásadní chybu, která by vás mohla později mrzet?

Rady, názory a doporučení Ing. arch. Miloslava Otáhala

 

Chcete si koupit pozemek a nechcete udělat nějakou zásadní chybu, která by vás mohla později mrzet?

 

Rady, názory a doporučení Ing. arch. Miloslava Otáhala.

 

Pří výběru pozemku je důležité, abyste měli zodpovězené základní osobní otázky, které určují, jakým směrem se chcete vydat.

 

Je váš záměr koupit investiční pozemek nebo pozemek k soukromým účelům?

Splňuje vybraná lokalita vaše požadavky? (Např. dojezdová vzdálenost do práce,
blízkost rodiny, vyhovující veřejná vybavenost v dané lokalitě, atp..)

Jedná se o pozemek, na kterém chcete strávit zbytek svého života nebo jen o krátkodobé bydlení?

 

Pokud máte zodpovězené minimálně tyto otázky a našli jste, co hledáte, ve
spolupráci s panem architektem Otáhalem doporučujeme před samotnou koupí
prověřit tyto informace:

1. Co říká územní plán?   

 

Je důležité ověřit si, zda je pozemek opravdu stavební a za jakých podmínek můžete stavět. Tyto informace v aktuálním územním plánu najdete na webu obce.

 

Dělí se na:

  • Grafickou část – pomocí legendy zjistíte, zda je pozemek stavební, případně jaké je jeho plánované využití.
  • Textovou část – stanovuje regulativy – maximální výška stavby, sklon střechy, zastavitelnost pozemku, definice, jak musíme nakládat s odpadem, případně s dešťovou vodou, atp.

 

#info

Pozemek je v katastru nemovitostí označen jako orná půda, ale v územním plánu jako stavební pozemek. Ve fázi stavebního povolení bude část pozemku (plocha objektu) vyjmuta z půdního fondu. Na pozemku se tedy dá stavět. 

2. Zasíťování pozemku

 

V tomto bodě se jedná zejména o možnost připojení ke kanalizaci, plynu, vodovodu a elektřině.  

Existuje více možností, jak informace o sítích získat:

  • Můžete napsat na stavební úřad obce a zažádat si o informace o vlastnících sítí, u kterých následně podáte žádost o vyjádření o existenci sítí.
  • Další varianta je web utilityreport.eu – na tomto webu najdete veškeré správce sítí ve vaší lokalitě s možností je rovnou přes tuto platformu kontaktovat.

 

Pokud se v dané lokalitě sítě nacházejí, je důležité vědět v jaké vzdálenosti a zda je možné se k nim připojit. Může se stát, že sítě jsou sice v dosahu, ale z kapacitních důvodů se k nim nebudete moci připojit.

 

#ideal

V ideálním případě jsou veškeré inženýrské sítě zkolaudovány a přivedeny na hranici pozemku do sloupku s přípojkami.

 

#pozor

Může se stát, že přípojky budou v blízkosti daného pozemku a máte povolení se k nim připojit. Sítě se však nacházejí například pod vozovkou. V tomto případě je na místě zvážit, jak vysoká bude investice na dovedení přípojky, a to nejen finanční, ale i časová.

3. Přístup k pozemku

 

Je nutné, aby k pozemku byl možný přístup po dobu celého roku. V ideálním případě vede přímo k parcele obecní cesta.

 

#pozor

Může se stát, že pozemek, o který máte zájem je obklopen ze všech stran dalšími pozemky soukromých vlastníků. V tomto případě bude daleko náročnější, až nereálné získat stavební povolení.

4. Ochranná pásma

 

Před koupí se informujte o možných ochranných pásmech v daném území. Například o záplavových oblastech, poddolovaných oblastech atp. Přehled jednotlivých pásem naleznete zde.

5. Věcné břemeno (užívání)

 

Věcné břemeno naleznete v katastru nemovitostí – může se jednat například o věcné břemeno užívání, které umožňuje využít pozemek k průjezdu.

6. Orientace parcely

 

V tomto případě záleží na vašich osobních preferencích. Orientace stavby ovlivňuje především teplotu v objektu. Pokud toužíte po domě plném slunce budou vás zajímat parcely orientované na jih. V tomto případě doporučuji vnější stínění objektu, z důvodu přehřívání stavby v letních měsících. V opačném případě, kdy preferujete chladnější prostředí, zvolíte pravděpodobně orientaci na sever.

 

#pozor

Pokud chcete získat dotace na pasívní stavbu, zajímejte se primárně o pozemky orientované na jih.

ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY A DOPORUČENÍ:

Jakou radu by jste dal lidem, kteří mají „vyhlídnutý“ pozemek pro jejich vysněný dům, ale je tam dalších 10 zájemců? Jak mají tyto informace najít rychle, aby vůbec měli šanci pozemek získat?

Rozhodně se neukvapujte. Nelze se rozhodnout hned, hlavně když nemáte základní informace o dané parcele.

Z mého pohledu by tyto informace měly být povině součástí přílohy každého inzerovaného pozemku. Pokud si realitní makléř účtuje 3-5% z ceny pozemku, měl by být schopný všechny tyto informace zajistit.

Kde dnes hledat vhodný pozemek?


Obecně platí pravidlo: Když je pozemek publikován na webu realitní kanceláře, tak už je pozdě. Analyzujte si území, které vás zajímá a zkuste například napsat jednotlivým obcím, zda mají pozemky k prodeji.

Další varianta je najmout si odborníka, který pro vás pozemky vyhledá a zanalyzuje.

Bc. Kateřina Bortlová, Ing. arch. Miloslav Otáhal